IE Warning
İnternet Explorer eski lütfen güncelleyiniz!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
styler

Sağlık

 

 

 •  

   Hekim kontrolü

 •  

  Gerekli tedavi ve ilaç uygulamaları

 •  

  Yaşlıların düzenli kontrolü ve takibi

 •  

  Akut ve kronik hastalıkların takibi ve bakımı

 •  

  Sağlıkla ilgili yaşlı yakınlarına bilgi aktarımı ve yönlendirme

 •  

  24 saat hemşire takibi

 •  

  İlaç uygulamaları

 •  

  Enjeksiyon

 •  

  Serum takma/çıkarma

 •  

  Sonda ve katater uygulamaları

 •  

  Kan alma

 •  

  Pansuman ve yara bakımı

 •  

  Infüzyon uygulamaları

 •  

  Hasta, hasta yakını eğitimi ve danışmanlık

 •  

  24 saat profesyonel bakım personeli

 •  

  Günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi

 •  

  Kişisel temizlik yardımı

 •  

  Tuvalet/banyo desteği

 •  

  Giyinme/soyunma desteği

 •  

  Beslenme desteği

 •  

  Arkadaşlık/sohbet ve vakit değerlendirme

 •  

  Egzersiz desteği

 •  

  Yatağa bağımlı hasta bakımı

 •  

  Vücut hijyeninin korunması

 •  

  Deri bütünlüğünün sağlanması

 •  

  Yatak yaralarının önlenmesi

 •  

  Oluşmuş yatak yaralarının bakımı

 •  

  Yatak içi aktif, pasif hareketler ile kas iskelet sistemi olumsuz etkilerinin giderilmesi

 •  

  Kardiyak ve solunum problemlerinin oluşmasının engellenmesi

 •  

  Özel hastalıkların bakımı

 •  

  Nöroloji, Alzheimer, Demans, Parkinson hastaları

 •  

  Yatalak hemipleji hastaları

 •  

  Diyabet hastaları

 •  

  Oksijen tedavisine ihtiyaç olan hastalar

 •  

  Kalp damar ve hipertansiyon hastaları

 •  

  Akciğer ve solunum hastaları

 •  

  Tıbbı medikal malzemeye ve ekipmanlara ihtiyacı olan hastalar

 •  

  Sürekli hemşire ve doktora ihtiyacı olan hastalar

 • Anlaşmalı kurumlar ile yaşlılarımıza özel sağlık hizmetleri